MAKLUMAT PERHUBUNGAN

Ibu Pejabat Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Lantai 20, Bangunan Tabung Haji, Jalan Tun Razak, 50658 Kuala Lumpur, Malaysia.

(+603)21611033

(+603)21611036

info@jmg.gov.my

www.jmg.gov.my

BORANG PERTANYAAN UMUM