MAKLUMAT PERHUBUNGAN

Jabatan Mineral dan Geosains, Aras 9, Menara PjH, No. 2, Jalan Tun Abdul Razak, Presint 2, 62100 PUTRAJAYA, MALAYSIA.

(+603)21611033

(+603)21611036

info@jmg.gov.my

www.jmg.gov.my

BORANG PERTANYAAN UMUM